مقالات و پایان نامه ها

b (3031)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشكده شيمي سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس هاي [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسي عوامل فضايي در اين كمپلكس ها پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته شيمي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3032)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه‌اي، عطري عنوان بررسي اثر ضد قارچي اسانس تعدادي از گياهان دارويي بر قارچ رايزوکتونيا سولاني استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3033)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه‌اي، عطري عنوان بررسي اثر ضد قارچي اسانس تعدادي از گياهان دارويي بر قارچ رايزوکتونيا سولاني استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3034)

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا يا استاد راهنماي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3035)

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا يا استاد راهنماي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3036)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده علوم، گروه تحصيلات تکميلي شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش: شيمي تجزيه عنوان: طراحي وساخت سنسور نوري براي اندازه گيري همزمان سرب و جيوه بر ادامه مطلب…

By 92, ago